Büyülenme Hakkında metin2 pvp sunucu

Metin2sunucubilisim.com Al??veri? tarihü files denemek ba??rsakin 35 TL yat?rd?m ilk eksik saat ortalama dedi sonras?nda pazartesi sal? aral???nda evet ar?versiyon me?gule at?yorlar ?ehir üzerinden bir yol bildirimime bakm?yorlar ödeme bildirimi yapm?? oldum onaylam?yorlar. 35 TL'nin pe?inde de?ilim ama hakk?m? helal etmiyor...Metin2 sunucular?m

read more